Missio

Sisu on malminetsintäyhtiö – ei kaivosyhtiö. Sisu etsii jalometalleja, kuten kultaa ja hopeaa; akkumetalleja, kuten litiumia, cesiumia ja tantaalia sekä perusmetalleja, kuten kuparia, nikkeliä ja kobolttia.

Sisun toiminta on vastuullista, turvallista, kestävää ja läpinäkyvää. Sisu toimii Kestävän kaivostoiminnan verkoston suositusten mukaisesti (www.kaivosvastuu.fi). Sisu ei suorita malminetsintää luonnonsuojelualueilla. Sisu tunnistaa, että tärkeitä luontoarvoja esiintyy myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella ja tekee ahkerasti töitä vaaliakseen luonnon monimuotoisuutta.

Sisu vuorovaikuttaa ja tekee yhteistyötä maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. Poronhoitoalueella Sisu pyrkii ymmärtämään paliskuntien tarpeita malminetsinnän vaikutusten vähentämiseksi. Kaikenlainen palaute on tervetullutta. Sisun tavoite on etsiä kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Sisun toimintaa johtavilla henkilöillä on pitkä kokemus vastuullisesta malminetsinnästä maailmanlaajuisesti.

Sisulla on toimintaa Keski-Lapissa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, jossa yhtiöllä on kaivoslain mukaisia varauksia. Kaustisen ja Kruunupyyn seudulla Sisulla on vireillä kaksi malminetsintälupahakemusta. 

Mike Basha and EEM Logo
Sisun johtoryhmä

Sisun toimitusjohtaja on Mike Basha – geologi ja insinööri, joka on toiminut malminetsintäalalla Suomessa vuodesta 2014. Sisu Exploration Oy on European Energy Metals:in tytäryhtiö. European Energy Metals on kanadalainen pörssinoteerattu yhtiö (TSXV:”FIN”).

Basha on lisäksi Aurion Resources Oy nimisen yhtiön perustaja ja entinen toimitusjohtaja. Hänen johtaessa yhtiön toimintaa Aurion Resources Oy löysi lukuisia esiintymiä Pohjois-Suomesta. Hän on tuonut merkittäviä sijoituksia Suomeen Aurionin Resources Oy:n ja samankaltaisten yhteishankkeiden kautta. Yhteishankkeissa ovat mukana Kinross Gold Corporation:n ja B2Gold Corp:n kaltaiset suuret kaivosyhtiöt.

Kaustisen Yleisökokous

Kaustisen Yleisökokous
30.1.2024

Sisu Exploration Lapland Map

Image Description

Sisu Exploration Osterbothnia Map

Image Description

Sisu on suomalainen käsite

Sisu on suomalainen käsite, jonka määrittelee poikkeuksellinen päättäväisyys äärimmäisen vastoinkäymisen edessä ja rohkeus tilanteissa, joissa onnistuminen on epätodennäköistä. Se ilmenee toimeen ryhtymisenä vastoin kaikkia odotuksia ja päättäväisyytenä vastoinkäymisten edessä; toisin sanoen valitsemalla suunta ja sitoutumalla siihen toistuvista epäonnistumisista huolimatta. Sisu on joiltain osin samankaltainen kuin mielenrauha, vaikka sisuun liittyykin myös tiukka stressinhallinta. (Wikipedia)

Ota meihin yhteyttä


In Memoriam

Muistaen

Ben Basha
May 28, 2000 to Nov 4, 2019

© 2024 Europian Energy Metals Corp - All Rights Reserved
Created by Minke Design