Mission

Sisu är ett malmletningsbolag – inte ett gruvbolag.
Sisu söker efter ädelmetaller såsom guld och silver; batterimetaller såsom litium, cesium och tantal, samt basmetaller såsom koppar, nickel och kobolt.

Sisus verksamhet är ansvarsfull, trygg, hållbar och transparent. Sisu arbetar i enlighet med rekommendationerna från Sustainable Mining Network (www.kaivosvastuu.fi). Sisu söker inte efter malm inom naturskyssområden. Sisu inser att speciella naturvärden finns överallt, inte enbart inom skyddade områden, och arbetar hårt för att bevara naturens mångfald.

Sisu är engagerad i samarbete med markägare och intressenter. I områden med renskötsel försöker Sisu förstå renbeteslagets behov för att kunna minimera malmletningens inverkan. Sisu välkomnar all feedback och söker lösningar som tillfredsställer alla parter.

Sisus verksamhet leds av individer med lång erfarenhet av ansvarsfull malmletning över hela världen. Sisu har för närvarande verksamhet i centrala Lappland samt Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, där man har gjort förbehållsanmälningar i enlighet med gruvlagen. I Kronoby och Kaustby har Sisu två ansökningar om malmletningstillstånd. 

Mike Basha and EEM Logo
Sisus ledningsgrupp

Sisus verkställande direktör är Mike Basha – en professionell geolog och ingenjör som arbetat inom malmletning i Finland sedan 2014. Sisu ägs av det offentligt noterade kanadensiska malmletningsbolaget European Energy Metals (TSXV:”FIN”).

Basha är även grundare och tidigare verkställande direktör för Aurion Resources Oy. Under Bashas ledning gjorde Aurion tillsammans med sina samarbetskumpaner (ss. gruvbolagen Kinross Gold Corporation och B2Gold Corp) stora investeringar i Finland och flera fynd i norra Finland.

Kaustinens Folkmöte

Kaustinens Folkmöte
den 31.1.2024

Sisu Exploration Lapland Map

Image Description

Sisu Exploration Osterbothnia Map

Image Description

Sisu är ett finskt begrepp

Sisu är ett finländskt begrepp som definierar extraordinär beslutsamhet inför extrema motgångar och mod, som vanligtvis presenteras i situationer där framgång är osannolik. Det uttrycker sig genom att agera mot oddsen och visa mod samt beslutsamhet inför motgångar; med andra ord, att fatta ett beslut och sedan hålla fast vid det även om upprepade misslyckanden uppstår. Det liknar på vissa sätt jämnmod, även om sisu innebär ett element av kärv stresshantering. (Wikipedia)

Kontakt


In Memoriam

In Memoriam

Ben Basha
May 28, 2000 to Nov 4, 2019

© 2024 Europian Energy Metals Corp - All Rights Reserved
Created by Minke Design